VIP 區 > 手機吉他 > 小情歌-多亮(中國好聲音)|吉他

本譜為C調
原曲為C#調(夾1品)


新建和弦

 

C     C   C  C   Em Em Am Am C     C   C   C   Em Em Em Em
  這是一首簡 單的小 情 歌      唱著人們心腸的曲折
      F  F  G  G      Em Em Am Am Dm Dm  Dm Dm  G G G G
我想我很  快樂  當有妳的 溫 熱    腳 邊的空 氣轉了

——————購買后查看全部——————

分享到:

相關評論

 z572853289
沒有指法?
竞彩篮球大小分技